Вземи английска магистърска степен oт Nottingham Trent University

Вземи английска магистърска степен oт Nottingham Trent University

На 25.06.2015 г. Икономически университет - Варна (ИУ-Варна) сключи договор с Nottingham Trent University (NTU) - Великобритания за съвместно обучение в магистърска специалност "International Business and Management". Контактите с NTU датират от средата на 90-те години, миналата година след едногодишна подготовка и комуникация между двете институции и валидация от страна на Акредитационната комисия на Nottingham Business School, договорът за съвместна магистърска програма беше сключен. Първият випуск успешно завърши първата година и продължава обучението си в университет Нотингам Трент.

NTU е определен като "най-зеленият" университет във Великобритания и се нарежда сред 10-те най-модерни образователни институции в Обединеното кралство.

Учебният план и начинът на обучение на студентите по специалността е изцяло по стандартите на Nottingham Trent University. Продължителността на обучението e 2 години (4 семестъра). Първите два семестъра се провеждат от преподавателски екипи на ИУ-Варна, които са получили валидация от 5-членен състав на Акредитационната комисия на Nottingham Business School. След успешното завършване на първите два семестъра студентите се изпращат за 4 месеца във Великобритания, а четвъртият семестър включва подготовка на дипломна работа и по програма се провежда отново в ИУ-Варна. На дипломирането ще присъстват представители на NTU, външни оценители и представители на бизнеса.

Студентите, които завършат тази специалност получават една обща диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет - Варна. В допълнение те ще получат и магистърска степен от ИУ-Варна.

На завършилите магистърската специалност "International Business and Management" се гарантира качество на обучение по английски стандарт, но на цена, която е няколко пъти по-ниска от реалната стойност на обучението в Nottingham Trent University. За учебната 2016/2017 г. таксата за първи семестър за всички записани в програмата студенти ще бъде намалена с 30%.

Кандидатстването става с представяне на диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен, съгласно Закона за висшето образование. Минималното ниво на владеене на английски език е В1, което може да се докаже с представяне на сертификат или явяване на изпит в ИУ-Варна.

Явяването на изпит по английски език се извършва след предварителна уговорка.


За повече информация:
Мария Георгиева
Администратор
Моб. тел.: +359 882 913983
E-mail: ibm_jp@ue-varna.bg