Покана за младежка конференция "Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита"

Катедра "Счетоводна отчетност" при  Икономически университет- Варна
има удоволствието да Ви покани да участвате в

Научно-практическа  конференция

„Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита“

20 април 2017 г., 09:00 часа, зала 1-446

Условия за участие:

 1. Заявка за участие, резюме на доклада и 5 ключови думи следва да се представят до 31.03.2017 г.  на електронен адрес: mladejka.konferenciq2017@gmail.com
 2. Потвърждение на заявки – 03.04.2017 г.
 3. Докладите трябва да бъдат предадени до 10.04.2017 г. на e-mail:  mladejka.konferenciq2017@gmail.com
 4. Максимален обем на докладите до 10 стандартни машинописни страници.
 5. Форматиране на докладите:

Page Setup: Top – 3 cm; Bottom – 2 cm; Left–3,5 cm; Right – 2 cm; Paper Size – A4.

Заглавие – 14 pt., Bold, Centered, с главни букви научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота – 14 pt., Italic, Centered.

Шрифт: Тimes New Roman и Times New Roman Cyrilic, 12pt.

Цитиране под линия – по стандарт с номера от 1 до “n” /Footnote Text – 10 pt./

Таблици: изработени в Word Table или Excel, номерирани последователно според цитирането им в текста.

Фигури: по възможност да бъдат изработени в графични програми (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop) или в Excel, но не и в Picture, за да може да се коригира текстът, ако е необходимо.

 1. Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.
 2. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник.

Заявка за участие  Заявка           Формуляр за издаване на фактура  Заявка           Покана  Заявка

За гостите на гр. Варна, в близост до Икономически университет – Варна са предложени следните хотели, в които може да отседнете:  

 1. Хотел-Галерия Графит - Адрес: бул. "Княз Борис І" 65, телефон: +359 52 989900, +359 52 989902, www.graffithotel.com
 2. Гранд хотел Димят - Адрес:  бул. “Княз Борис I” 111, 9002, телефон: +359 52 910 800, www.grandhoteldimyat.com
 3. Хотел Капитол - Адрес: ул. Петко Каравелов 40, телефон: +359 52 684 002, www.capitolcatering.eu
 4. Хотел Черно море - Адрес: бул. "Сливница" 33, телефон: + 359 52 61 22 35, www.chernomorebg.com
 5. Хотел Орбита - Бул. Цар Освободител 25, телефон +359 885 930101


Адрес за контакти:
гр. Варна 9002, бул. "Княз Борис І" № 77
Икономически университет - Варна
Катедра “Счетоводна отчетност”
каб. Н-110, тел: 0882 164 779 – Мая Георгиева
e-mail: mladejka.konferenciq2017@gmail.com

Младежка конференция