Професионални бакалаври

Професионални бакалаври

Прием - професионален бакалавър

ЗАСЛУЖАВА СИ ДА ИЗБEРА КОЛЕЖА ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА, ЗАЩОТО:

 1. Обучението е високо квалифицирано - съчетава традициите и съвременните изисквания на развиващата се туристическа индустрия.
 2. Изучават се задължително два чужди езика и има възможност за изучаване на трети чужд език.
 3. Провежда се учебна практика в туристическата индустрия.
 4. Обучението се провежда в малки групи от студенти.
 5. Преподавателите са с практически опит в туризма и лектори от туристическия бизнес.
 6. Има отлични взаимоотношения между студенти и преподаватели.
 7. Предоставят се много възможности за летен стаж и работа в чужбина.
 8. Колеж по туризъм - Варна е първото авторитетно висше учебно заведение по туризъм в България (създаден на 8 ноември 1963 г.).
 9. Придобитото професионално висше образование гарантира успешна реализация в туристическата практика.
 10. Получава се диплома за висше образование, степен "Професионален бакалавър" от акредитирано висше училище.
 11. Колеж по туризъм - Варна вече четвърта година е на първо място в Рейтинговата система за висши училища в направление "Туризъм" за степен "Професионален бакалавър".
 12. Обучението е финансово изгодно: студентите заплащат държавна такса за обучение; студентите с много добър и отличен успех и тези в затруднено материално положение получават ежемесечни стипендии.
 13. Има възможност за продължаване на образованието в степен "Магистър" на професионално направление "Туризъм" в Икономически университет – Варна и в други висши учебни заведения чрез кандидатстване по документи.

За магистър по туризъм се учи 5 години при следните възможности:

 • Колеж по туризъм - 3 години за професионален бакалавър + 2 години магистратура
 • Университет - 4 години за академичен бакалавър + 1 година магистратура