Отворена е системата за онлайн кандидатстване в ОКС "бакалавър"

Отворена е системата за онлайн кандидатстване в ОКС "бакалавър"

Какво трябва да знам преди да си подам документите ОНЛАЙН

• Трябва да имате валиден имейлКакво трябва да знам

• Трябва да сте заплатили кандидатстудентска такса в размер на 60.00 лв. по следната бакова сметка:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента.
За "основание на плащане" се изписва "кандидатстудентска такса"

• Трябва да сте сканирали/снимали следните документи:

- банково бордеро за платена кандидатстудентска такса (60.00 лв.)
- сертификат от олимпиада (при наличие)
- дипломата за средно образование или справка с оценки за 11 клас (за ранен прием)

• Трябва да си направите регистрация в онлайн система за кандидатстване   Enter

В А Ж Н О !

• Кандидатите, притежаващи документ, удостоверяващ определени обстоятелства – за инвалидите с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военнопострадали, кръглите сираци, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище са освободени от такса за участие в класиране. Същите могат да подават документи единствено на място в ИУ-Варна или в Центровете в страната за подаване на кандидатстудентски документи.

• Документите, които имат лице и гръб трябва да са прикачени в един файл (PDF, JPG, GIF, PNG, TIFF, ZIP, RAR до 4 MB).

Какви са стъпките при онлайн подаване на документите

За да подадете вашите документи онлайн трябва да се регистрирате в онлайн системата за кандидатстване на ИУ-Варна, след което да изберете ВХОД и да следвате стъпките описани по-долу!

Създаване на регистрацията се осъществява с валиден e-mail, на който ще Ви бъде изпратено писмо с линк за активиране до 12 часа (след регистрирането). Моля да проверите и папка "Спам".

Регистрация или вход можете да направите, на следният линк: http://ksp.ue-varna.bg/client/

Стъпка 1 -  Регистрация

Попълнете коректно полетата в лявата част на екрана

Онлайн кандидатстудентски прием

2

Стъпка 2 - Получаване на потвърждаващо съобщение

Онлайн кандидатстудентски прием

Стъпка 3 - Потвърждение на регистрация
Онлайн кандидатстудентски приемНаправете проверка на пощата си за потвърждаващ имейл.
Моля проверете и папка "Спам".
    Онлайн кандидатстудентски прием
Онлайн кандидатстудентски прием

След потвърждението на регистрация, ще Ви излезе прозорец за "Успешно активиране на профил"
Стъпка 4 - Влизане в профил
 • Въведете имейл адрес
 • Парола

Онлайн кандидатстудентски прием 

Стъпка 5 - Попълване на Лични данни
 • Попълнете актуални телефонен номер и имейл
 • След попълване на данните натиснете "Актуализирай"

Онлайн кандидатстудентски прием 

Онлайн кандидатстудентски приемСлед натискане на бутона "Актуализирай" ще получите следното съобщение:

(В случай на непопълнени лични данни, системата Ви връща да попълните меню Лични данни.)

Стъпка 6 - Кандидатстване

Изберете източника на вашата четвърта балообразуваща оценка

Онлайн кандидатстудентски прием

Стъпка 7 - Желания (Поредност на специалностите)

Подредете специалностите по степен на желание. Най-желаната от Вас специалност изберете първа. Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви!

Онлайн кандидатстудентски прием

Стъпка 8 - Прикачване на необходими документи
 • Сертификат от олимпиада е необходим, ако сте били участници в такава

Онлайн кандидатстудентски прием

При успешно прикачени файлове, системата ще Ви покаже следното съобщение:

Онлайн кандидатстудентски прием

Стъпка 9 - Потвърждаване

Онлайн кандидатстудентски прием

 • Сверете дали всички данни са верни!
   
 • След като натиснете бутона "изпрати" няма да може
  да редактирате личните си данни!

Attention Отговорност за невярно попълнени данни в онлайн системата на ИУ-Варна носите единствено вие!
Стъпка 10 - Изпращане на съобщение за Онлайн регистрацията Ви
Онлайн кандидатстудентски прием
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към ИУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи, след което ще получите имейл с Вашия входящ номер.

Онлайн кандидатстудентски прием

Attention  При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от класирането.

Information

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес priem@ue-varna.bg

ИУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!

Enter