Информационен бюлетин "Събития, мероприятия и инициативи на катедра "Аграрна икономика" през академичната 2015/2016 година"