графика за ликвидационната сесия на дипломиращи се студенти за учебната 2015-2016 г.

Проф.Зоя Младенова

08.06.2016 г.

8.00

Зала 1-301

Проф.Зоя Младенова

09.06.2016 г.

8.00

Зала 1-301

Проф.Зоя Младенова

10.06.2016 г.

9.00

Кабинет  228