Връзките на съвременното право и икономиката се обсъдиха на кръгла маса на Катедра "Правни науки" при ИУ-Варна

На 21 октомври 2016 г. в Икономически университет – Варна се откри кръгла маса на Катедра "Правни науки" на тема: Правната наука и бизнеса – заедно за устойчиво развитие на икономиката. Ръководителят на катедрата - доц. д-р Андрияна Андреева приветства присъстващите на форума, посветен на връзката между правните и икономически знания, важната симбиоза, осъзната като необходимост и заложена още от основателите на университета.

Гости на събитието бяха: проф. д-р Веселин Хаджиев - зам.-ректор по научноизследователска дейност на ИУ-Варна, проф. д.и.н и д-р по право Петър Цанков - декан на Юридически факултет на ИУ-Варна в периода 1993-98 година, съдия Ванухи Аракелян - Председател на Апелативен съд - Варна, съдия Марин Маринов - Председател на Окръжен съд - Варна, съдия Елена Янакиева - зам.-председател на Административен съд - Варна, представители на академичната общност - юристи и икономисти от висши училища в страната. Те изразиха становище, че университетът е средище за обучение на младите хора в нужната им културна, правна и икономическа насока и са уверени, че настоящият форум, дори и локален по своя обхват, ще даде отражение и ще спомогне за изграждане на ценностната им система.

Кръглата маса продължи с изнасяне на доклади относно връзките на съвременното право и икономиката, тенденциите и предизвикателства пред тях и начините за преодоляване на проблемите.