Защита на дипломни работи и изпит по ТВ жанрове и ТВ процес за допълнителна специалност "Журналистика"

Защита на Дипломни работи за допълнителна специалност "Журналистика" ще се проведе в началото на месец октомври. Моля, заявление с одобрена тема да се предаде в каб. 219. Заявление свали тук

За полагане на изпит по дисциплината ТВ процес и ТВ жанрове и форми е необходимо да се подготви проект по предварително зададени въпроси.

За допълнителна информация относно проекта може да изпартите запитване на

Email: lifelonglearning@ue-varna.bg  

Кабинет Кабинет: 219

Тел. 052 303265


Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164 859

Севда Цонева


Работно време
08:00 - 16:30 ч.