Ликвидационна изпитна сесия 4, 5, 6, 7 юни 2018 г.

КАТЕДРА “СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА”

График ликвидации за дипломиращи се  студенти – 4, 5, 6 и 7 юни 2018 г.

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р В. Хаджиев

Гл. ас. д-р Любомир Любенов

222

04.06.2018

05.06.2018

06.06.2018

07.06.2018

11:00

Доц. д-р Танка Милкова

(Управление на продажбите)

234

04.06.2018

05.06.2018

06.06.2018

07.06.2018

10:00