Ирина Бокова с почетно звание "Доктор хонорис кауза на Икономически университет – Варна"

Ирина Бокова с почетно звание "Доктор хонорис кауза на Икономически университет – Варна"

Днес 21 май 2016 г. на официална церемония в аудитория 128 на университета, Академичното ръководство и лично ректорът - проф. д-р Пламен Илиев удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза на Икономически университет - Варна" г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО.

Г-жа Бокова беше придружена от посланик Ангел Чолаков, постоянен представител на България към ЮНЕСКО, г-жа Веселина Иванова, старши съветник в Кабинета на Генерален директор на ЮНЕСКО в Париж, г-жа Снежана Маноилова, ПР на Генерален директор на ЮНЕСКО, г-жа Мария Донска, главен секретар на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО.

Церемонията беше уважена от почетни консули във Варна, представители на Община Варна, ректори на университетите в града, преподаватели, културни дейци, студенти, журналисти и  граждани.

Зам.-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност доц. д-р Петя Данкова изтъкна факти от богатата биография на Ирина Бокова - първата жена, оглавила ЮНЕСКО. Ректорът проф. д-р Пламен Илиев прочете решението на Академичния съвет за удостояването й с най-високото почетно звание "Доктор хонорис кауза на Икономически университет – Варна" - за изключителен принос и активна дейност за развитие на образованието, науката и културата, многостранната дипломация, междукултурния диалог и опазването на световното и национално културно наследство.

Тържествено връчени бяха и академичните знаци на почетното звание - свитък на латински език и почетен знак на Икономически университет – Варна.

В академичното си слово генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова благодари за високото отличие и подчерта, че за нея е чест да носи почетното звание "Доктор хонорис кауза на Икономически университет - Варна", с което са удостоени личности като са проф. д-р Джефри Сакс, посланика на Кралство Швеция в България Негово Превъзходителство г-н Стен Аск, проф. д-р ик.н. Янош Корнай, д-р Волфганг Шюсел. Тя посочи, че не произлиза от академичните среди и затова приема почетното звание по-скоро като отличие за ЮНЕСКО.

Ирина Бокова се спря на историята на ЮНЕСКО и идеята на организацията за мир, основан както на междуправителствени икономически и политически споразумения, така и установен на базата на интелектуалната и моралната солидарност на човечеството. Очерта и мисията на 70-годишната организация  на фона на големите предизвикателства на съвремието. Тя изтъкна, че няма друга световна институция, поела задачата да насърчава прогреса със средствата на образованието, науката и културата. Именно чрез развитието и укрепването на тези области в отделните страни, ЮНЕСКО може да даде своя уникален принос за хармонизиране на обществената среда, за обединение на усилията на човека и обществото и установяване на баланс в междучовешките отношения. 

Говори и за предизвикателствата пред новите поколения да се търсят и намират глобални решения в динамичния 21 век за разрешаване проблема с неграмотността, посегателството и унищожаването на културното наследство и запазването на нашата обща човешка памет, както и решения за справяне с климатимните промени, които настъпват в света. Г-жа Ирина Бокова подчерта, че свободния достъп и участието в образованието, науката и културата са основни вектори в устройството на обществото по всички географски ширини. Образованието е основно право на човека и в същото време път към познание, към свободен избор, към участие и принос в световния прогрес и световното развитие изобщо. Благодари за голямата чест да бъде удостоена със званието "Доктор хонорис кауза на Икономически университет – Варна" и изтъкна, че това дава повод и за търсене на още по-тесни връзки на ЮНЕСКО с академичната общност.

Проф. д-р Пламен Илиев връчи плакет на Университета с фронтона над централния вход - композиция от две антични фигури. Ректорът даде възможност на официалните гости: художника Стоимен Стоилов, поетесата г-жа Елка Няголова, г-н Антонио Таркуинио - почетен консул на Италия във Варна, Сергей Лукьянчук - генерален консул на Русия във Варна, представители на Медицински университет - Варна и ВСУ "Черноризец Храбър" да отправят поздравителни адреси към г-жа Ирина Бокова.

В почетната книга на Икономически университет – Варна г-жа Ирина Бокова написа:

"С дълбока благодарност и уважение към това респектиращо и уважавано висше учебно заведение. За мен е чест да получа званието "Доктор хонорис кауза", което е и признание за ЮНЕСКО и ролята й в насърчаване на образованието, науката и културата".