Първият випуск студенти по съвместната магистърска програма на ИУ-Варна с Nottingham Business School стартира успешно трети семестър

Първият випуск студенти по съвместната магистърска програма на ИУ-Варна с Nottingham Business School стартира успешно трети семестър

На 21 септември 2016 г. в Nottingham Business School започна новата академична година за първия випуск студенти на Икономически университет – Варна, обучаващи се по магистърска програма "International business and management". В рамките на двугодишното следване, третият семестър от обучението се провежда в университета партньор - Nottingham Business School, част от Nottingham Trent University.

Студентите, които започнаха изучаването на отделните модулни дисциплини, споделиха отличните си впечатления от академиния състав, университетската атмосфера, средата на обучение, града, времето и срещите с останалите международни студенти.

Интернационалната академична среда е ключова характеристика на Nottingham Business School, който се отличава с иновативен и уникален подход на обучение и се утвърждава като един от най-желаните университети за изучаване на бизнес в Европа. NBS е сред 5% от най-добрите висши училища за бизнес в света.

От месец юни 2015 г. Икономически университет – Варна е официален партньор на Nottingham Business School. За втора поредна година двата университета предлагат възможност за обучение по съвместна магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт". Учебният план и начинът на обучение на студентите по специалността е изцяло по стандартите на Nottingham Trent University. Продължителността на обучението e 2 години (4 семестъра). Студентите, които завършат специалността получават една обща диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет - Варна. В допълнение получават и магистърска степен от ИУ-Варна.

На 3-ти октомври предстои да започне академичната година за втория випуск студенти по програмата. Записванията продължават и в момента. Любезно напомняме, че за учебната 2016/2017 г. таксата за първи семестър за всички записани в програмата студенти е намалена с 30%.


За повече информация:
Мария Георгиева
Администратор
Моб. тел.: +359 882 913983
е-mail: ibm_jp@ue-varna.bg