Съобщение за държавен изпит

Държавният изпит

за специалност “Статистика и иконометрия”

ще се проведе на 26.01.2017 г., в т.ч.

  • Комплексен държавен изпит (писмен) - в зала 438 от 830 ч