Прием в специалност "Информатика" без първа семестриална такса

Прием в специалност "Информатика" без първа семестриална такса

Академичният съвет на Икономически университет – Варна взе решение да освободи всички новозаписани за учебната 2016/2017 г. студенти в специалност "Информатика" по държавна поръчка в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" от първа семестриална такса. След започване на учебната година внесената такса за кандидатстване в размер на 50.00 лв. ще им бъде възстановена.

В случай, че студентите записани по този ред променят желанието си и решат да се прехвърлят в друга специалност или друго висше училище, първата семестриална такса е дължима.

Икономически университет – Варна  предприема тази мярка във връзка с приет Списък на приоритетни професионални направления и Постановление на Министерския съвет от 25 Март 2016 г, в което се определят условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението.
 

Кандидатстудентски прием 2016/2017 г.

Кандидатмагистърски прием 2016/2017 г.

Прием в катедра "Информатика"