ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, ЗАМИНАВАЩИ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ПРАКТИКА В ЧУЖБИНА /май 2016 г./