Допълнителни дати за явяване на неположени и приравнителни изпити

Допълнителни дати за явяване на неположени и приравнителни изпити

УЧЕБНАТА  2015 - 2016  ГОДИНА

КАТЕДРА  "СТАТИСТИКА"

преподавател

дата

зала

час

Проф. д-р В. Хаджиев

10 май

316

13.00

Проф.д-р ик.н. Д.Радилов

19 май

Н-109

14.00

Доц. д-р Ст. Жекова

20 май

517

15.00

Доц. д-р М. Ламбова

20 май

2-212

8.00

Гл.ас. д-р В. Стоянова

20 май

2-212

8.00

Гл.ас. д-р М. Кънева

14 май

128

11.00

Гл. ас. д-р Д. Карадимова

14 май

128

11.00

Гл. ас. д-р Л. Любенов

16 май

2-212

11.00