Класиране от конкурс за провеждане на стаж в Санкт-Петербургски държавен икономически университет