Подаване на заявления за защита на дипломни работи

График за защита на дипломни работи 25.04.2016г - 29.04.2016г.

Заявление свали тук -  ще се приемат до 15.04.2016г - каб. 219