ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за устния държавен изпит дата : 12.09.2019 г (четвъртък)

Устният държавен изпит и защитите на дипломните работи за студентите  от ОКС "МАГИСТЪР" И ОКС"БАКАЛАВЪР" спец. СК, СО,СФ И СО-ДО ще се проведе на 12 септември 2019 г., четвъртък от 7,30 ч. .

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от катедрата 2 дни преди посочената дата!

Всеки дипломант е длъжен да провери в коя зала ще трябва да се  яви на 12.09.2019 г. четвъртък

от катедрата