Конкурс за стажанти в Санкт-Петербургски държавен икономически университет

        КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
 

обявява
 

КОНКУРС ЗА СТАЖАНТИ

в Санкт-Петербургски държавен икономически университет
за учебната 2015/2016 г.

 

Документи за участие в конкурса
 

Срок за подаване на документи до 07.04.2016 г., каб. Н-111, ИУ-Варна
 

За допълнителна информация на e-mail:

yavor_nikolov@ue-varna.bg