Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 4 до 22 април 2016 г.

Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 4 до 22 април 2016 г.

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

обявява

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

в периода 04.04 - 22.04.2016 г.
 

  • Презентация на условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за уч. 2016/2017 г.
  • Представяне на магистърските специалности и формите на обучение, предлагани от отделните катедри в Икономически университет – Варна.
  • Представяне на възможностите за реализация на студентите, придобили ОКС "магистър".


График за провеждане

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Начален час

Зала

Финанси

Публични финанси;
Банков мениджмънт;
Корпоративни финанси

05.04.2016

07.04.2016

10:15

10:15

2-311

2-315

Управление и администрация

Мениджмънт;
Мениджмънт на човешките ресурси;
Публична администрация

05.04.2016

16:15

316

Международни икономически отношения

Международен бизнес;
International Business (на английски език)

07.04.2016

13:30

2-315

Икономика и управление на строителството

Строително предприемачество;
Недвижими имоти и инвестиции;
Бизнес икономика

07.04.2016

15:00

446

Икономика и управление на търговията

Глобален търговски бизнес

07.04.2016

16:15

2-223

Икономика и организация на туризма

Международен туристически бизнес;
International Tourism (на английски език)

11.04.2016

10:15

122

Информатика

Информатика;
ИТ иновации в бизнеса;
Бизнес информационни системи;
Приложна информатика

11.04.2016

12.04.2016

14:00

11:15

Н-202

438

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг;
Реклама и медийни комуникации;
Корпоративен маркетинг;
Комуникации и бизнес развитие;
International Business and Management (на английски език)

14.04.2016

13:30

301

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

18.04.2016

22.04.2016

10:30

10:30

2-315

2-131

Аграрна икономика

Аграрен бизнес;
Бизнес консултиране

19.04.2016

10:15

2-220

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

19.04.2016

15:00

446

Индустриален бизнес

Корпоративен бизнес и управление;
Логистичен мениджмънт

20.04.2016

10:15

2-131


Допълнителна информация относно приема в ОКС "магистър" може да получите:
Център за магистърско обучение, бул. "Княз Борис I" 77, ет. I, ст. 114,
тел.: 052 830806; 0885 637600, e-mail: cmo@ue-varna.bg