Ден на магистърското обучение към катедра "Икономика и управление на строителството"

Ден на магистърското обучение