Ученици от IV езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри" в град Варна посетиха Икономически университет – Варна

Ученици от IV езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри" в град Варна посетиха Икономически университет – Варна на 23 март 2016 г. Те имаха възможността да се запознаят с основните дейности на университета. Проф. д-р Евгени Станимиров, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, им представи накратко част от предимствата на ИУ-Варна - съвременните учебни планове, развити връзки с бизнеса, богат спортен и културен календар, модерна и функционална материална база, достъп до световни електронни издания и др. В рамките на своето посещение те успяха да разгледат материалната база на университета и да се запознаят с нововъведенията направени през изминалите години.

Изборът на висше училище е нелека задача в живота на младия човек, особено днес, в динамичния свят на модерното познание. Учебната база на Икономически университет – Варна отговаря на всички съвременни образователни стандарти - високотехнологичен център за електронно обучение,  реконструирана университетска библиотека, превърната в най-модерния библиотечен център в България, Аула с 550 места за провеждане на конференции и културни мероприятия, функционален спортен комплекс, модерен блок за хранене и др. Усилията на ръководството са насочени към изграждане на креативни, активни и интелигентни кадри и към създаване на духовна и спортна култура у студентите, защото науката и изкуството вървят ръка за ръка.

24.03.2016 г.
Сектор "Връзки с обществеността"