За всички студенти и кандидат-студенти - информация за специалност и катедра МИО във Facebook!

https://www.facebook.com/mio.ue.varna/?fref=ts 

Уважаеми студенти, колеги и приятели на катедра и специалност МИО,

посетете новата страница на специалност МИО във Facebook - МИО - ИУ Варна, за да откриете актуална информация за дейността на катедрата, интересни новини за специалността, предстоящи събития или възможности за работа, кариера и личностно израстване!