Нова Онлайн книжарница на ИУ-Варна

Нова Онлайн книжарница на ИУ-Варна

Икономически университет – Варна стартира дейност по електронна покупко-продажба на печатните издания на издателство "Наука и икономика". Издателската дейност обхваща голям спектър на съвременното познание – икономика, математика, информатика, литература, география, философия, социология, психология, право, маркетинг, мениджмънт и др.

Електронната книжарница разполага с визуална информация на всички предлагани издания, в т. ч. учебници, помагала, справочници, тестове и друга учебна и научна литература, за всеки курс на обучение, които могат да бъдат закупени онлайн.

Основната цел на електронната книжарница на Икономически университет – Варна "UE-BOOKSTORE" е да подпомага настоящи и бъдещи студенти, преподаватели, докторанти и специализанти в тяхната учебна, преподавателска и научноизследователска работа. Съзнавайки, че учебниците и научната литература са важна част от нея, мисията на UE-BOOKSTORE е да предостави високотехнологична среда и инструментариум за по-бърз и ефективен достъп до продукцията на университетското издателство.


Електронна книжарница