Среща с кандидати за обучение в ОКС "магистър" от Колежа по туризъм

На 10.03.2016 г. в Колеж по туризъм при ИУ-Варна се проведе среща на випускниците с екипа на Център за магистърско обучение и представители на катедра "Икономика и организация на туризма".

Пред студентите, завършващи колежа, бяха представени възможностите за продължаване на обучението им в образователно-квалификационна степен "магистър" в ИУ-Варна. Бяха разгледани детайлно правилата за прием и обучение, процедурата по кандидатстване, конкурентните предимства на ИУ-Варна пред останалите университети в страната. Освен това студентите имаха възможност да се запознаят с набора от дисциплини в учебните планове на магистърските специалности в професионално направление "Туризъм" – "Международен туристически бизнес" и "International Tourism". Срещата премина при интерес от страна на възпитаниците на колежа.