Записване на студентите за летния семестър на учебната 2015/2016 година

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ПРОГРАМИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Записване на студентите за І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс

за летния семестър на учебната 2015/2016 година

Срок: от 15.02.2016 г. до 11.03.2016 г.;

Място: първи корпус, каб.  219, от 08.00 часа до 16.30 часа;

Необходими документи:

  1. Бележка за внесена такса за обучение – 150 лв. за студенти от ИУ-Варна (225 лв. за студенти от други висши училища и за нестуденти)
  1. Студентска книжка (за заверка на семестъра за специалностите)

Учебните занятия ще се проведат от 14.03.2016 г. до 20.05.2016 г.

Забележка: Предстои да се изнесе разписание за провеждане на учебните занятия през летния семестър на учебната 2015/2016 г.