Предложени теми за ДР и МТ за защита през м.юни 2016 г.

Предложени теми за ДР и МТ за защита през м.юни 2016 г. - тук