График за изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ПРОГРАМИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Р  А  З  П  И  С А  Н  И  Е

за изпитите на студентите от зимния семестър на учебната 2015/2016 година –

01.03.2016г. – 15.03.2016г. – редовна и поправителна сесия 16.03.16г.- 31.03.16г.

Учебна дисциплина

Преподавател

Дата

Час

Аудитория

Спец.  "Журналистика" IІI курс

1.

Икономическа журналистика

Доц. д-р Владимир Досев

14.03.2016

21.03.2016

10:00

10:00

каб. 229Б

каб. 229Б

2.

Редактиране

09.03.2016

13:30

каб. 225

“Мениджмънт на  хотелиерския и ресторантьорския бизнес” ІІІ курс

1.

Рискове при външнотърговските сделки

Проф. д-р Стоян Маринов

07.03.2016

21.03.2016

10:15

10:15

каб. 233

каб. 233

2.

Управление на риска в хотелиерския и ресторантьорския бизнес

Гл. ас. д-р Георгина Луканова

09.03.2016

23.03.2016

11:15

11:15

2-133

2-133

Спец. "Бизнес комуникации и PR"

І курс

1.

Рекламна политика в бизнеса

доц. д-р Бистра Василева

09.03.2016

23.03.2016

17:30

17:30

каб. 211

каб. 211

2.

Реклама и рекламно поведение

Проф. д-р Светла Ракаджийска

Уточнява  се                                         

ІІІ курс

1.

Проектиране на бизнес комуникации

Проф. д-р ик.н. Юлия Узунова

08.03.2016

22.03.2016

10:15

10:15

303

303

2.

Практикум

Проф. д-р ик.н. Юлия Узунова

08.03.2016

22.03.2016

10:15

10:15

303

303

Забележка: Първата посочена дата е редовна сесия, а втората – поправителна.