Класиране на студенти за ОКС "магистър" - януарски прием

Класиране на студенти за ОКС "магистър" - януарски прием


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Магистърски прием за учебната 2015/2016 година

Класиране на студенти за ОКС "магистър" - януарски прием

Вход. н-р

Име

Бал

Желание

Шифър

Специалност

30431

Хатидже Хасанова Мустафова

5.65

1

1766

Мениджмънт на човешките ресурси (РО, СПН)

30432

Ибрям Алиев Мустафов

5.73

1

1766

Мениджмънт на човешките ресурси (РО, СПН)

30433

Диана Тодорова Гунчева

5.67

1

301

Счетоводство и контрол (РО, ДНДО, ПП)

22.02.2016 год.