Научни приоритети

Научни приоритети


1. Иновации и икономически растеж на българската икономика;

2. Регионална икономика и политика;

3. Устойчиво развитие;

4. Информационните технологии в икономиката и обществото.