Проучване мнението на преподавателите за процеса на обучение в ИУ-Варна

Проучване мнението на преподавателите за процеса на обучение в ИУ-Варна

Проучване мнението на преподавателите за процеса на обучение


Уважаеми колеги,

В съответствие с плана за работа на Центъра за качество на обучението (ЦКО) в ИУ-Варна за 2016 – 2017 г. е планирано проучване на мнението на академичния състав относно процеса на обучение в Икономически университет – Варна. В тази връзка екипът на ЦКО е разработил въпросник, който е достъпен за попълване в онлайн вариант. Проучването се провежда ежегодно сред целия академичен състав на ИУ-Варна.

Срокът за попълване на анкетата е до 10.03.2017 г.

Предварително Ви благодарим за съдействието!

Проучване мнението на преподавателите за процеса на обучение

Анкетата е достъпна на следния линк: http://survey.ue-varna.bg/228188