Кръгла маса на тема: „КРИТИКАТА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ ИКОНОМИКС В СВЕТЛИНАТА НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ОТ 2008г.”

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието от името на  академичния състав на

катедра „Обща икономическа теория“

да Ви поканим за участие в кръгла маса на тема:

„КРИТИКАТА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ ИКОНОМИКС В СВЕТЛИНАТА НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ОТ 2008 г.”,

която ще се проведе на 24 и 25 юни 2016 г. в Икономически Университет – Варна.

Пълната информация за кръглата маса е достъпна на сайта:

http://conference.ue-varna.bg/economics-round-table-2016

С уважение,
проф. д-р Зоя Младенова

Р-л катедра „Обща икономическа теория“

доц. д-р Христо Мавров,
Председател на организационния комитет