Проучване сред студентите от ІІ, III и IV курс на ИУ-Варна

Проучване сред студентите от ІІ, III и IV курс на ИУ-Варна

Уважаеми колеги,

Настоящото проучване е възложено от академичното ръководство на ИУ-Варна и е в съответствие с приетия план за работа на Центъра за качество на обучение при ИУ-Варна. То се провежда с цел установяване на Вашето мнение за качеството на обучението и административното обслужване, предлагани в Икономически университет - Варна.

Резултатите от проучването ще се използват при подготовката на доклад, който ще бъде представен на вниманието на академичното ръководство на ИУ-Варна и на Академичен съвет през м. март 2019 г. Вашите отговори са изключително ценни за нас. Анонимността на Вашето мнение е гарантирана.

Срокът за попълване на анкетата е до 31.01.2019 г.

Анкетата е достъпна след вход в Студентско състояние на адрес: https://info.ue-varna.bg/


Предварително Ви благодарим за съдействието!