Докторанти

ДокторантиПРИЕМ ОНС "ДОКТОР"


за учебната 2019/2020 г.
 

Докторантура Икономически университет - Варна

Прием в ОНС "доктор"
Докторантура Икономически университет - Варна

Конкурс за прием на докторанти


 

ОТДЕЛ "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ДОКТОРАНТУРА"

Office Кабинет: 503

Phone Тел. 052 830813

Email Email: doktoranti@ue-varna.bg ; nidd@ue-varna.bg
Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: https://old.ue-varna.bg