Катедра "Физическо възпитание и спорт" отваря врати за спортни активности на всички студенти и докторанти

Катедра "Физическо възпитание и спорт" отваря врати за спортни активности на всички студенти и докторанти

Целта на организираните от катедрата спортни активности е разширяване на възможностите за спорт на всички желаещи студенти и докторанти на ИУ-Варна.

Системното и адекватно натоварване значително разширява общия функционален капацитет на човешкия организъм. Под влияние на системните занимания с физически упражнения се цели всестранното структурно и функционално усъвършенстване на организма, съдействащо за развитието на двигателните възможности. В резултат на това целият организъм на човека започва да работи по-съвършено и по-икономично. Погрижете се за вашето тяло!

Възможностите за ползване на Спортния комплекс са в следните дни под ръководството на преподавателите в катедрата:

ДЕН

ЧАС

Понеделник - Петък

08:30 - 12:00
13:00 - 16:30