Ето кой стана част от "Младежки Екип Европа"

За пети път в България Европейската комисия организира от юли до октомври 2015 г. конкурс за участие в младежкия екип Европа (Team Europe Junior).

Младежкият екип се състои от студенти, които са основните участници в инициативата "Отново на училище" в България. Членовете на екипа са доброволци – лектори и презентатори по европейски теми пред разнообразна публика, които участват в обучения, обучителни семинари за учители, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии в рамките на една година от включването си в екипа.

От подадените 51 заявления за участие, Гергана Димитрова от ИУ-Варна е сред 17-те кандидати, които са избрани да станат част от екипа и да посетят Европейската комисия в Брюксел, да получат обучение по европейски теми и по комуникационни умения, както и сертификат за участие в младежкия екип Европа към Европейската комисия в България. Тези младежи ще участват като доброволци в информационните дейности на Европейската комисия през 2015 – 2016 година.

Победители в конкурса за участие в младежки екип Европа
Team Europe Junior

Име

Университет,
Специалност

Град

"Отново на училище"

Имейл

Гергана
Димитрова

Икономически университет - Варна, "Финанси"

Варна

Варна,
Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" 

gergana.nevyanova@gmail.com

Ана
Петрова 

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Право" 

София 

Пловдив,
ЕГ "Иван Вазов"

apetrova4000@gmail.com

Антония
Добрева

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика" 

София 

София,
НСОУ

antonia.dobreva.ad@gmail.com

Валентин
Ташков 

Медицински университет - София, "Фармация"

София 

Варна,
Първа Езикова Гимназия

 einatractive@gmail.com

Александра
Петкова

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София

Плевен,
ГПЧЕ

aliasta@abv.bg

Гергана
Парушева 

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Публична администрация"

София 

Варна,
ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

gergana.parusheva93@abv.bg

Десислава
Филипова

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София 

София,
Първа английска езикова гимназия

dessy.filipova@yahoo.com

Диана
Сайменова

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София 

Самоков,
Професионална гимназия по туризъм 

disai@abv.bg

Златина
Добрева

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София 

Варна,
ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

zdobreva@abv.bg

Лора
Ангелова

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София 

София,
9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин

lora_j_an@abv.bg

Лора
Йорданова

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София 

Полски Тръмбеш,
СОУ "Цанко Церковски"

cind3r3lla@mail.bg

Мария
Гуляшка

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София 

София,
Първа английска езикова гимназия

mariagulyashka@gmail.com

Миглена
Колева  

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София 

В. Търново,
ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

miglena.dk@abv.bg

Мария
Мачкова 

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Международни отношения"

София 

Казанлък,
СОУ "Екзарх Антим I"

mswhatsernamee@gmail.com

Михаела
Тюфекчиева

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", "Право"

В. Търново

Велико Търново,
ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"

mihaela.p.tyufekchieva@gmail.com

Ралена
Герасимова

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София

София,
164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"

ralena_@abv.bg

Цвета
Паунова  

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Европеистика"

София

София,
Национална търговско-банкова гимназия

cveta.paunova@gmail.comКонтекст:
От 2007 година Европейската комисия осъществява инициативата "Отново на училище" в училищата в целия Европейски съюз. Целта й е да направи Европейския съюз по-разбираем за своите най-млади граждани. Служители на европейските институции участват в инициативата като доброволци, връщайки се в завършеното от тях училище, за да представят своята работа, която е част от формулирането и прилагането на европейските политики, както и да разкажат и обсъдят с учениците какво представлява Европейският съюз.
В България инициативата "Отново на училище" се осъществява със съдействието на Министерство на образованието и науката. За да разшири обхвата й и да предостави възможност на повече български училища да се включат в нея, Европейската комисия в България създаде през 2011 година младежкия екип Европа.
От януари 2015 г. младежкият екип Европа е вече един от форматите на европейския екип Европа – мрежа от признати професионалисти по европейски теми, които са ключови лектори в конференции и събития на Европейската комисия, на центровете Европа Директно или на други организации. До този момент съществуват три младежки екипа Европа в Европейския съюз – в България, Литва и Словения. Тяхната дейност се координира от представителствата на Европейската комисия в съответните държави.

Повече информация за конкурса