ДАТИ ЗА НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ - за месеците март и април 2018 г.

ДАТИ ЗА НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИ ЗА М. МАРТ И АПРИЛ 2018 г.

Име

м. Март 2018

м. Април 2018

1. доц.д-р Илиан Минков

21 март (сряда) 13.00-15.00, каб. 229 г

18 април (сряда) 13.00-15.00, каб. 229 г

2. доц.д-р Силвия Благоева

26 март (понеделник) 14.30 ч. зала Н-205

23 април (понеделник) 13.30 ч. зала Н-205

3. доц.д-р Иван Петров

23 март (петък) 16.00-18.00, Н-101

20 април (петък) 16.00-18.00, Н-101

4. доц.д-р Петя Данкова

21 март (сряда) 13.00 - 15.00 ч., 201 каб.

18 април (сряда) 13.00 - 15.00 ч., 201 каб.

5. доц.д-р Йордан Иванов

20 март (вторник), 10:15-11:15, 404 каб.

17 април (вторник), 10:15-11:15, 404 каб.

6. гл.ас.д-р Стоян Хадживеличков

21 март (сряда) 13.30-15.30, 527 каб.

18 април (сряда) 13.30-15.30, 527 каб.

7. гл.ас.д-р Пламен Павлов

20 март (вторник),  10.15 - 12.15, 527 каб.

17 април (вторник), 10.15 - 12.15, 527 каб.

8. гл.ас.д-р Пламена Милушева

19 март (понеделник) 13.30 - 15.30 ч., 423 каб.

16 април (понеделник) 13.30 - 15.30 ч., 423 каб.

9. гл.ас.д-р Стефан Калпачев

15 март (четвъртък) 9.00 ч., зала 303

19 април (четвъртък) 15.15 - 17.15, 426 каб.

10. гл.ас.д-р Влади Куршумов

19 март (понеделник)14.00 - 16.00, 107 каб. (І етаж)

16 април (понеделник)14.00 - 16.00, 107 каб. (І етаж)

11. гл. ас.д-р Милчо Близнаков

19 март (понеделник) 16.00-18.00, 527 каб.

16 април (понеделник) 16.00-18.00, 527 каб.

12. хон.доц.д-р Благо Благоев

23 март (петък) 16.15, 323 зала

20 април (петък) 16.15, 323 зала

Напомняме на всички студенти, че следва да уведомят съответния преподавател предварително по мейла  за желанието си да се явят на изпит на съответната дата. Студентите на индивидуален план следва да уточнят предварително с преподавателите по какъв начин ще бъде осъществен текущият контрол по съответната дисциплина.

През м. май за явяване на неположени изпити могат да се ползват всички  дати и часове на преподавателите за редовната изпитна сесия, която ще бъде в периода 10.05 - 09.06.2018 г.