Стратегия за развитие за периода 2015 – 2020 г.


 
Стратегия за развитие 2015 - 2020  Предназначение на стратегията за развитие

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Обхват на стратегията за развитие

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Задачи на стратегията за развитие

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Аудитории на стратегията за развитие

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Ценности при изпълнение на стратегията за развитие

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Принципи при изпълнение на стратегията за развитие

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Визия и мисия

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Цели, мерки и дейности по основни направления

Стратегия за развитие 2015 - 2020  Очаквани резултати от изпълнението на стратегията