Дати за явяване на неположени от учебната 2014-2015г. изпити

Дати  за  явяване  на  неположени от учебната 2014 - 2015 г. изпити

ноември и декември 2015 година

ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

преподавател

ноември

декември

час

кабинет

 Проф. д-р З. Младенова

09.11.2015г.

07.12.2015г.

08:00ч.

228

 Проф.дин И.Якимова

06.11.2015г.

04.12.2015г.

11:00ч.

104

 Проф. д-р Вл. Владимиров

17.11.2015г.

15.15.2015г.

15:00ч.

2-313

 Доц. д-р В. Гаргов

19.11.2015г.

17.12.2015г.

13:30ч.

323

 Доц.д-р Х.Мавров

20.11.2015г.

15.12.2015г.

15:00ч.

211

 Доц. д-р К. Колев

20.11.2015г.

11.12.2015г.

13:30ч.

323

 Х.доц.д-р К.Николова

19.11.2015г.

03.12.2015г.

09:15ч.

Н 101

 Гл.ас.д-р Т.Иванова

13.11.2015г.

04.12.2015г.

11:30ч.

521

 Гл.ас.д-р К.Господинов

09.11.2015г.

14.12.2015г.

11:00ч.

447

 Гл.ас.д-р В.Тодоров

09.11.2015г.

07.12.2015г.

13:30ч.

438

 Ас.д-р Ал.Тодоров

13.11.2015 г.

04.12.2015г

07:30ч.

323