Разписание на учебни занятия за студенти, зимен семестър на уч. 2015/2016 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПРОГРАМИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Р  А  З  П  И  С А  Н  И  Е

за занятията на студентите през зимния семестър

на учебната 2015/2016 година – 19.10.2015 г. – 18.12.2015 г.   

№ по ред

Учебна дисциплина

Преподавател

Ден (дата)

Час

Аудитория

1

2

3

4

5

6

А. СПЕЦИАЛНОСТИ

"Журналистика"

ІIІ курс

1.

Икономическа журналистика

Доц. д-р Владимир Досев

Понеделник

13.30 – 15.30

Каб. 1–229 Б

2.

Радиожурналистика. Радиопрограмиране.

Доц. д-р Венцислав Димов

“Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес”

ІІІ курс

1.

Рискове при външнотърговските сделки

 Проф. д-р Стоян  Маринов

 Вторник

17.00-19.00

 каб. 1-233

2.

Управление на риска в хотелиерския и ресторантьорския бизнес

Гл. ас. д-р Георгина Луканова

 Понеделник

13.30 - 16.00

 зала 2-116

"Бизнес комуникации и PR"

І курс

1.

Рекламна политика в бизнеса

Доц. д-р Бистра Василева

Вторник - от 27 октомври

 14.00 - 16.00

 Каб. 1-211

2.

Реклама и рекламно поведение

Проф. д-р Светла Ракаджийска

Вторник от 27 октомври

 17.00 - 19.00

 Каб. 1-106

ІІІ курс

1.

Проектиране на бизнес комуникации и PR

Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова

3 ноември
4 ноември

13.30 –18.00
09.00 - 14.30

Каб. 1-106
Каб. 1-106

2.

Практикум

Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова

5 ноеври
6 ноември

09.00 – 14.30
09.00 – 14.00

Каб. 1–106
Каб. 1–106

Б. КУРСОВЕ

1.

Банково счетоводство

Гл. ас. д-р Петко Захариев

Вторник
Сряда

13.00 – 15.00
13.30 – 16.00

Зала 2–116
Зала 2–116

Легенда: В червен цвят са нанесените корекции и допълнения в учебното разписание