Съобщение за студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ПРОГРАМИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

за приема на студенти за учебната 2015/2016г.

До 09. 10. 2015 г. са подадени заявления за следните специалности и курсове:

 1. Журналистика – 1
 2. Педагогика – 3
 3. Бизнес комуникации и PR – 4 (+2)
 4. Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес – 2
 5. Фирмено управление - 1
 6. Управление на малкия бизнес – 1
 7. Банково счетоводство – 5
 8. Аниматори – 2
 9. Интелигентни компютърни системи – 1
 10. Програмиране на С++ - 2
 11. Английски език – І-во ниво – 2
 12. Английски език – ІІ-ро ниво – 2
 13.  Английски език – ІІІ-то ниво (В1) – 2
 14. Немски език – І-во ниво - 1
 15. Руски език – І-во ниво – 2
 16. Испански език – І-во ниво – 1
 17. Японски език – І-во ниво – 1

Предлагаме на индивидуален план (чрез консултации) специалностите и курсовете, за които са кандидатствали поне 4-ма студенти.

Срокът за записване за всички специалности и курсове е 16.10.2015 г.

Зимният семестър на учебната 2014/2015 г. започва на 19.10.2015 г.