Кариерен център към Икономически университет - Варна с награда от Национален конкурс

Кариерен център към Икономически университет - Варна с награда от Национален конкурс

Кариерният център към ИУ – Варна спечели престижното второ място в Националния конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България със своята иновативна уеб-базирана платформа, която подпомага създаването и поддържането на устойчиво сътрудничество между университета и бизнеса - UEBN (University of Economics - Varna Business Network). Конкурсът е организиран от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) съвместно с Фондация на Бизнеса за образованието и Job Tiger България.

Конкурсът се провежда за четвърта поредна година и тази година се включиха много представители на държавния, неправителствения и частния сектор, които оспорвано се конкурираха в предоставянето на кариерни услуги за ученици, студенти и неучащи. Журито, с представители на организаторите, оцени кандидатурите според критериите: приложимост и въздействие; устойчивост; разпространение на резултатите и иновативност

ИУ - Варна участва за втори път. През 2013 г. университетът спечели първото място с дисциплината "Кариерно развитие".

Тази година Кариерният център участва с иновативната си мрежа UEBN. Мрежата дава възможност за интерактивна комуникация между 6 целеви групи: кандидат-студенти, студенти на ИУ - Варна, алумни на ИУ - Варна, експерти от ИУ – Варна, работодатели и експерти от бизнеса. Мрежата предлага нови услуги за обучаващи се безработни или желаещи нова работа лица от целевите групи, както и развитие на дигитални компетенции. Тя рефлектира върху повишаване качеството на предоставяните от ИУ - Варна образователни услуги.

Да се възползват безплатно от услугите на UEBN могат ученици, студенти и алумни на ИУ - Варна, преподаватели и служители от университета, работодатели и всички експерти от бизнеса, които проявяват желание за съвместни проекти с останалите целеви групи.

Повече инофрмацияПовече информация за Националния конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в БългарияИкономически университет – Варна
Кариерен център
тел. 0885 624460
e-mail: cdcenter@ue-varna.bg
уебсайт: http://uebn.ue-varna.bg/