Записване за учебната 2015-2016 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ПРОГРАМИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Записване на студентите за І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс

за зимния семестър на учебната 2015/2016 година

Срок: от 09.09.2015 г. до 14.10.2015 г.;

Място: втори корпус, каб. 2 201, от 08.00 часа до 16.30 часа;

Необходими документи:

  1. Бележка за внесена такса за обучение – 150 лв. за студенти от ИУ-Варна (225 лв. за студенти            

от други висши училища и за нестуденти)

  1. Студентска книжка (за заверка на семестъра за специалностите)

Учебните занятия ще се проведат от 19.10.2015 г. до 18.12.2015 г.

Забележка: Предстои да се изнесе разписание за провеждане на учебните занятия през зимния

семестър на учебната 2015/2016 г.