Дати за изпити на студенти пристигащи от бригади

КЪМ КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА"

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р Веселин Хаджиев

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

Гл. ас. д-р Любомир Любенов

Н-209

02.10.2019

11:00

Проф. д-р Росен Николаев

Доц. д-р Радан Мирянов

Доц. д-р Танка Милкова

Гл. ас. д-р Йордан Петков

234

08.10.2019

11:00

Доц. д-р Дико Суружон

421

08.10.2019

15:15

Доц. д-р Маргарита Ламбова

311

07.10.2019

09:00

Доц. д-р Тодор Стоянов

421

07.10.2019

11:00

Доц. д-р Теодора Запрянова

518

09.10.2019

14:00

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

11.10.2019

11:00