Удовлетвореност от обучението в ОКС "магистър" на ИУ - Варна

Удовлетвореност от обучението в ОКС "магистър" на ИУ - Варна


Уважаеми колеги,

Настоящото проучване се извършва от ЦМО, съвместно с Центъра за качество на обучението при Икономически университет – Варна и има за цел да установи Вашата удовлетвореност от обучението в ОКС "магистър". Молбата ни е да споделите своите впечатления, като попълните следната  

Проучването е анонимно и Вашето мнение и препоръки ще послужат за подобряване на качеството на обучение в ОКС "магистър". Анкетата е активна до 3 май 2017 г.  

Благодарим Ви предварително!