Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна

Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.115, ал.2 и 3 от Правилника на Икономически университет – Варна
и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга
в рамките на Университета
се определят следните срокове:

  1. Подаването на заявления в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) и Център за Магистърско обучение (каб. 114) е до 10 юни 2019 г. включително.
  2. Разглеждане на заявленията във факултетите и Център за Магистърско обучение е от 11 юни до 14 юни 2019 г. включително.
  3. Заповедите за преминаване на студентите от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се изготвят и обявяват до 24 юни 2019 г. за ОКС "бакалавър", а за ОКС "магистър" до 07.10.2019 г.
  4. Преминаване на студент от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на  университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година без задължения по учебен план (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилника на Икономически университет – Варна).
  5. Студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 60 лв. (съгласно зап. РД-10-175/24.01.2019 г.).
  6. Студентите ОКС "бакалавър", които желаят да преминат в специалност с обучение на английски език или руски език (Международен бизнес, Международен туризъм) и нямат оценка от ДЗИ (Мн. добър 5.00) или наличие на сертификат за владеене на английски или руски език (съгласно Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" за уч. 2019/2020 г.), следва да се явят на изпитен тест по английски или руски език в Тестови център от 14:00 ч. на 6, 7 и 10.06.2019 г. Таксата за изпитния тест е 50 лв., която се внася в касата на университета (съгласно зап. РД-10-169/23.01.2019 г.).