Анкетна карта за завършващи студенти

Уважаеми студенти!

На сайта на ИУ-Варна е обявен линк на анкетна карта за завършващи студенти

http://survey.ue-varna.bg/index.php/247396/lang-bg

Моля студентите, които ще се дипломират да попълнят тази анкета!

Желаем на всички дипломанти успешен държавен изпит!