ИУ – Варна на първо място в национална олимпиада по математика

ИУ – Варна на първо място в национална олимпиада по математика

В периода 29 - 31 май 2015 г. в Слънчев бряг се проведе Националната студентска олимпиада по математика с международно участие (НСОМ 2015).
Домакин на олимпиадата беше Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София.

В състезанието тази година взеха участие 99 студенти от различни университети в страната и чужбина. Задачите бяха определени в зависимост от профила на специалностите, изучавани от студентите: група „А” – за студенти от „Математика“, „Информатика и компютърни науки”, група „Б” – за студенти в технически специалности и група „В” – икономически специалности.

Тази година всички участници от ИУ – Варна завоюваха медали.

В група „В” на първо място със златен медал се класира Виктория Станчева. Със сребърен медал са отличени Евгени Ангелов и Стоян Йорданов, а  Габриела Иванова и Павел Котелников са бронзови медалисти.  В тази група Икономически университет – Варна се отличи на първо място в отборното класиране и на първо място в класирането по висши училища.

В група „А” участничките Катя Първанова и Боряна Първанова спечелиха бронзови медали.

Катедра „Приложна математика” работи активно с талантливи студенти с интереси в областта на математиката от всички специалности на ИУ – Варна и провежда допълнителна подготовка за различни състезания и олимпиади на национално и международно ниво. Ако желаете да се включите в отбора по математика на ИУ – Варна, можете да се свържете с ас. Невена Господинова (n.gospodinova@ue-varna.bg).