Съобщение за студентите от спец "Журналистика"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от спец. „Журналистика“

Изпитът по „История на българската журналистика“ ще се проведе на 18 май 2015 г. (понеделник) от 19.00 часа във втори корпус на Икономически университет – Варна,    зала 2 115 при хон. преп. Яна Златанова.

Формата на изпита е тест с 10 отворени въпроса.