Изпити за бригадири през месец май

КАТЕДРА “СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА”

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Доц. д-р Росен Николаев

229-a

10.5.2017

09:00

Доц. д-р Танка Милкова

231

10.5.2017

09:00

Доц. д-р Дико Суружон

439

10.5.2017

11:00

Доц. д-р Маргарита Ламбова

(Доц. д-р Станка Жекова)

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

301

03.5.2017

09:00

Доц. д-р Тодор Стоянов

421

02.05.2017

10:00

Доц. д-р Теодора Запрянова

439

10.5.2017

11:00

Гл. ас. д-р Мариана Кънева

316

16.05.2017

11:00

Гл. ас. д-р Велина Йорданова

2-314

16.05.2017

9:15

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

53

12.5.2017

11:00

Гл. ас. д-р Радан Мирянов

128

10.05.2017

09:00